About

BEACON OF LIGHT


Ieder mens loopt zijn pad

een weg van op en neer, heen en weer

van hetzelfde rondje nog een keer.

Een weg van vallen en opstaan,

Je best doen om verder te gaan.

Om bij iedere stap steeds meer te ontdekken

dat de weg, bezaaid met ervaringen,

ingezaaid is door een Hoger Weten: Het Llicht.

En dat de weg zich niet naar het uiterlijke,

maar naar het innerlijke richt.

Dat iedere ervaring Het Licht in zich draagt

en elk probleem enkel jouw psyche is

die om aandacht vraagt.

Want al wie weet heeft van de top

wil eigenlijk enkel nog hogerop.

Door zich te laten leiden door bakens van licht

komt waar begrip en vrede in zicht.

Zelf hierbij steeds minder te willen

en bij elke stap innerlijk meer te verstillen.

Want het pad leert, bevrijdt en ontwart

Tot het Licht indaalt in je kruin en in je Hart.